Бүтээгдэхүүний каталоги
Тус компаний бүтээгдэхүүний нэр төрөл 4000 гаруй бөгөөд зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, хэрэглэгчдийн хүсэлтийн дагуу жил бүр олон арван шинэ бүтээгдэхүүн боловсруулан гаргадаг. Бараа бүтээгдэхүүний чанарыг Техникийн төв болон туршилтын лаборатори хангаж ажилладаг. Техникийн төвийн зохин бүтээгчдийн боловсруулан гаргаж буй тоног төхөөрөмжүүдийг манай компаний мэргэжилтнүүдийн хяналтан доор үйлдвэрлэдэг ба өөрийн лаборатри болон хөндлөнгийн туршалтын төвүүдээр шалган гаргадаг.