Сайтын бүтэц

Нүүр хуудас

Бидний тухай

Бүтээгдэхүүн
 • Бүтээгдэхүүний каталоги
  • Эрчим хүч хуваарилах тоног төхөөрөмж
   • Модулийн тоног төхөөрөмж
 • Автомат таслуур 100А хүртэл
 • Диффренциаль гүйдэлээс хамгаалах төхөөрөмж
 • Хугацааны реле (Таймер)
 • Дохионы ламп
 • Эрчим хүч хуваарилах хүчний тоног төхөөрөмж
 • ВА88 автомат тсалуурын нэмэлт тоноглолууд
 • Эрчим хүч хэмжих хэрэгсэл
 • Самбар ба тэдгээрийн нэмэлт тоноглолууд
 • Металл самбарууд
 • Модулийн хуванцар самбар
 • НКУ 
 • Хуваариалах самбарын нэмэлт тоноглолууд
 • Кабель далдлах систем
 • Кабель далдлагч ба нэмэлт тоноглолууд
 • Кабель далдлах хоолой
 • Цахилгаан суурьлуулах төхөөрөмж
 • Уртасгагчууд
 • Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
 • Коммутацийн тоног төхөөрөмж
 • КМИ, КТИ серийн контакторын нэмэлт тоноглолууд
 • Хөдөлгүүр хамгаалах төхөөрөмж
 • Удирдлагахяналтын реле
 • Ерөнхий тоноглол
 • Хүчний залгуурууд
 • Багаж
 • Угсралтын нэмэлт тоноглолууд
 • Төгсгөвчүүд, холбогчууд, салаалагчууд
 • Хомуты
 • Силовые наконечники
 • Монтажные коробки
 • Гэрэлтүүлэгийн тоног төхөөрөмж 
 • Унтраалга, розетк, уртасгагч
 • Гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж мэдрэгчүүд 
 • Светотехника
 • Светильники серии НПП, IP54
 • Светильники серии ЛПО с люминесцентными лампами
 • Светильники переносные
 • Прожекторы
 • Управление освещением
 • Лампы
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих