Цахилгаан самбарын стандарт
Эрчим хүчний тасралтгүй, найдвартай, чанартай байдлыг хангах хүрээнд

Эрчим хүчний тасралтгүй, найдвартай, чанартай байдлыг хангах хүрээнд