Мэдээ мэдээлэл
Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй
XVII ЖАРНЫ "САЙЖРУУЛАГЧ" ХЭМЭЭХ УСАН БАР ЖИЛИЙН САР ШИНИЙН МЭНД ДЭВШҮҮЛЬЕ!