Мэдээ мэдээлэл
IEK-EDU сургалтын төв ээлжит танхимын сургалтаа зохион байгууллаа

ШУТИС ЭХС -ийн Цахилгаан хангамжийн төгсөх курсийн оюутнуудад Ухаалаг тоолуур, Цахилгаан хөдөлгүүрийн хамгаалалт сэдвээр халдвар хамгааллын дэглэмээ чанд сахиж сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа.