Таны мэдлэгийн санд
Удирдлагын хэлхээний реле IEK : Модулийн завсрын реле OIR

Завсрын реле OIR : Нэгдсэн мэдээллийг залгаатай салгаатай контактын тусламжтайгаар дамжуулах зориулалттай. Цахилгаан хэлхээ болон дохиоллын хэлхээнд ажиллана.

Онцлог давуу тал : Ажиллах горим нь энгийн, 35мм зам дээр суурилна, гал үл дэмжих материалаар хийгдсэн, ажиллаж болох 10 , 0.1сек - 10 хоног хүртэл тохируулах боломжтой, нэмэлт тоног төхөөрөмж шаардахгүйгээр хялбар тхируулна.

Төрөл: OIR-208-AC230V , OIR-316-ACDC24V , OIR-316-AC230V