Таны мэдлэгийн санд
Удирдлагын хэлхээний реле IEK : Хугацааны реле ОRТ

Хугацааны барилттай реле ОRТ : Тэжээл өгсөний дараа хэрэглэгчийг хугацааны барилттайгаар таслах залгах зориулалттай. Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн автоматжуулалтанд ашиглана.

Онцлог давуу тал : Хугацааны өргөн сонголттойгоор тохируулах , хялбар тохиргоо , зам төмөр дээр суудаг , гадна корпус шаталт үл дэмжих материалаар хийгдсэн.

Төрөл : ORT-A1-AC230V , ORT-A2-AC230V , ORT-B1-AC230V , ORT-B2-AC230V , ORT-A1-ACDC12-240V , ORT-A2-ACDC12-240V , ORT-B1-ACDC12-240V , ORT-B2-ACDC12-240V