Таны мэдлэгийн санд
Самбар халаах тоноглол

Дин 35мм зам дээр суух конфекцийн халаагч нь цахилгааны самбар доторх агаарыг халаах зориулалттай. Уг төхөөрөмж нь самбар доторх агаарыг температурын хэт багассаны улмаас самбар дотор ууршилт үүсэж тоног төхөөрөмжийг чийг цан цохихоос урьдчилан сэргийлнэ, мөн тоног төхөөрөмжийг зэврэхээс урьдчилан сэргийлнэ.