Мэдээ мэдээлэл
Хүчдэл тогтворжуулагч СНИ3 загварууд шинээр ирлээ

ИЭК нэрийн хүчдэл тогтворжуулагч СНИ3 загварууд худалдаанд шинээр ирлээ .

Хүчдэл тогтворжуулагч нь ахуйн зориулалтаар нэг болон гурван фазын хэлхээг 220В/380B 50Гц -д тогтвортой хэвийн ажиллуулах зориулалттай төхөөрөмж юм. 

Та өөрийн хэрэглээнд тохируулан сонголтоо хийгээрэй.