Цахилгаан самбарын стандарт
АТП-ИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

АТП-ИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
УБЦТС ХК-с гаргасан Техникийн Ерөнхий Шаардлага

Уг техникийн шаардлагад өмчинй харъяаллаас үл хамааран, УБЦТС ХК-ийн эзэмшлийн түгээх сүлжээнээс тэжээгдэж буй агаарын трансформаторын дэд өртөө (АТП)-ний болон 0,4кВ-ийн самбарын плакат, хаяг бичиглэл, өнгө загварын стандарт, хэрхэн хийж гүйцэтгэх шаардлага зэрэг асуудлууд хамрагдана.

Техикийн шаардалагыг доорх линкээр орж үзнэ үү.
Энд дарах