Таны мэдлэгийн санд
Гагнуурын аппаратанд кабель утас хэрхэн сонгох вэ?

Гагнуурын аппаратанд кабель утас хэрхэн сонгох вэ?

Уг хснэгт нь гагнуурын аппаратанд зөв хэмжээтэй кабель утас сонгоход тус болно (А).

Кабель утасны судлын тоо,
огтлол (мм2)

Жин
кг/км

Гадна тойргийн хэмжээ
(мм)

Гүйдлийн ачаалал
(А)

1х16

268

11,5

189

1х25

384

13,5

240

1х35

532

15,5

289

1х50

713

17,8

362

1х70

955

21,1

437

1х95

1318

23,8

522

Нүүр хуудас