Таны мэдлэгийн санд
AWG Системийн тэмдэглэгээг хөрвүүлэх нь

AWG (American Wire Gauge System) — Америкийн кабелийн тэмдэглэлийн систем. AWG утга бүрт кабелийн өөрийн гэсэн диаметр тохирдог, үүнийг мм тэмдэглэнэ, огтлолыг мөн мм2 илэрхийлдэг.

AWG

Диаметр (мм)

Огтлол (мм2)

AWG

Диаметр (мм)

Огтлол (мм2)

36

0, 127

0,0126

18

1,024

0,8235

35

0,143

0,016

17

1,15

1,038

34

0,16

0,0201

16

1,29

1,307

33

0,18

0,025

15

1,45

1,65

32

0,202

0,032

14

1,628

2,081

31

0,227

0,0405

13

1,828

2,624

30

0,255

0,051

12

2,053

3,31

29

0,286

0,064

11

2,308

4,17

28

0,321

0,081

10

2,588

5,26

27

0,361

0,1023

9

2,906

6,63

26

0,405

0,128

8

3,2

8,367

25

0,455

0,162

7

3,665

10,549

24

0,511

0,205

6

4,115

13,299

23

0,573

0,258

5

4,621

16,771

22

0,644

0,325

4

5,189

21,147

21

0,723

0,4

3

6,554

33,63

20

0,812

0,517

2

6,544

33,633

19

0,912

0,652

1

7,348

42,406

Нүүр хуудас