Мэдээ мэдээлэл
ИЭК нэрийн КМИ, КТИ серийн соронзон залгуурууд бүх нэр төрлөөрөө агуухад нэмж ирлээ

ИЭК нэрийн КМИ, КТИ серийн соронзон залгуурууд бүх нэр төрлөөрөө агуухад нэмж ирлээ