Мэдээ мэдээлэл
ИЭК нэрийн Ва 47 серийн хамгаалан таслах төхөөрөмжүүд бүх нэр төрлөөрөө нэмж ирлээ

ИЭК нэрийн ВА 47 серийн хамгаалан таслах төхөөрөмжүүд бүх нэр төрлөөрөө манай агуулахад нэмж ирлээ