Мэдээ мэдээлэл
Кабелийн төмөр тавиур ЛОТКИ

Манай агуулахад дараах хэмжээтэй кабелийн төмөр тавиурууд их хэмжээгээр ирлээ.

Хэмжээ:

50 х 400 х 3000
50 х 300 х 3000
50 х 200 х 3000
50 х 150 х 3000
50 х 100 х 3000