Мэдээ мэдээлэл
ШИНЭ ЖИЛИЙН ХЯМДРАЛЫН КУПОН

Танд Шинэ Жилийн Баярын Мэнд Хүргье

Тайлбар: Таны шинэ жилийн мэндчилгээтэй хамт ирсэн КУПОН дээрх коды доорх 1-2 оронтой тоонд

харгалзах үгийн тайлалыг тааруулна уу.

ЖИШЭЭ НЬ:

Танд ирсэн мэндчилгээний доод хэсэгт байгаа купон дээр буй дугаарыг доорх тайлбартай тулгана уу.


CODE: 12.3.11.9.8.7.13.6.4.2.1.0  

/12 -Та, 3 -3 Сая, 11 –Төгрөгийн, 9 –Худалдан, 8 –Авалт, 7 –Хийвэл, 13 -4%-ийн, 6 –Хөнгөлөлт, 4 –Авах,
2 –Эрхэй, 1 –Боллоо, 0 –Баярлалаа./

Тоо  Тайлбар
0  Баярлалаа
1  Боллоо
2  Эрхтэй
3  3 сая
4  Авах
5  5 сая
6  Хөнгөлөлт
7  Хийвэл
8  Авалт
9  Худалдан
10  10 сая
11  Төгрөгийн
12  Та
13  4% -ийн
14  6% -ийн
15  10% -ийн
 
Танд амжилт хүсье!